Basnicky.sk

milson5

Posledná vložená básnička 16. 2. 2017 20:47

Posledných 10 básničiek
návraty 16. 2. 2017 20:47
ad3 post email 12. 10. 2015 10:41
dá sa 20. 4. 2015 21:42
"nové" 24. 9. 2013 16:14
Diabol je blízko 31. 10. 2012 10:30
Príhovor 24. 10. 2012 08:55
Život 23. 10. 2012 16:54
múza 19. 10. 2012 18:36
snáď 13. 10. 2012 21:18
Svetlo 25. 9. 2011 19:34

Posledný vložený komentár 20. 4. 2015 21:45

Posledných 10 komentárov
Nie iba jedenkrát 20. 4. 2015 21:45
slovné strapce 26. 9. 2014 18:53
rozpitvaná báseň o morálke.. 26. 9. 2014 18:49
Koleso šťastia 26. 9. 2013 07:14
odchádzaš 24. 9. 2013 15:40
Oceán 24. 9. 2013 15:38
Game over 29. 10. 2012 13:03
Priskoro ráno a uvedomelý 29. 10. 2012 13:00
Rozísť sa skôr 25. 10. 2012 17:04
Teraz viem 25. 10. 2012 16:58