Basnicky.sk

mil44  Zobraziť/skryť lištu autora

Nech zvesť Božieho pokoja svet prebudí

Všemohúci, milostivý Otče náš,
pokorne k Tebe voláme - vypočuj nás.
Rozbúrený svet utíš a veď ho k zmiereniu,
nepokoje, vojny odvráť - by došlo k trvalému mieru.

Svoju moc dokáž - nech násilie skoro utíchne,
nech už žiadnych vojen niet a skončia rozbroje,
nepriateľov zmier - rozvírený svet mocne upokoj,
Ty si darca pokoja - daruj nám svoj dokonalý pokoj.

Prenasledovaných, utláčaných a bezbranných ubráň,
nespravodlivosť, nenávisť, chamtivosť od nás odvráť,
by už ľudia hriech nepáchali, bolesťou v bojoch nemreli,
nech Tvoja mocná zvesť pokoja - celý svet prebudí.

Ujmy sa bezmocných - nevinne terorizovaných chráň,
zastav vojny a zbrojenie - by už svetový mier nastal.
V týchto i budúcich chvíľach buď nám priaznivý,
veď nás verne zachovávať Tvoj zákon svätosti.

Syn Boží, Ježiš - ľudskú nenávisť svojou krvou premohol,
s Tebou nás Otče zmieril - nastolil lásku, radosť a pokoj.
V Ňom sme zjednotení v chrám Božej rodiny,
na Boží príbytok v Duchu pre nás všetkých pripravený.

Priznaj sa k nám Otče a požehnávaj nás,
by každý jazyk vyznal, že len Ježiš je jediný Pán,
tvár svoju rozjasni nad nami a buď nám milostivý,
daruj nám svoj pokoj časný i trvalý vo večnosti.

Oblaž srdcia naše - o to Ťa vrúcne prosíme,
nech Tvoje milosrdenstvo je s nami z pokolenia na pokolenie.
Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvi i celému svetu,
nech Tvoja vôľa sa plní k nášmu šťastnému a mierovému žitiu.

Chvála Ti, sláva Ti, Haleluja. Amen
Dátum vloženia 31. 3. 2022 10:41
Básnička je vložená v kategórii Priania
Počet zobrazení básne 1636
Nahlásiť príspevok ako nevhodný obsah

Odoberať RSS kanál tohto autora RSS kanal

linky Uložit a zdieľať

Ulož si alebo zdieľaj tento príspevok v tvojej obľúbenej sociálnej sieti

Komentáre k básničke
Neboli pridané, žiadne komenátre