Basnicky.sk

mil44  Zobraziť/skryť lištu autora

Pre mňa žiť je Kristus...

V moci Božej, tak ako Ježiš, žime i my,
On povedal:  "Som stále s vami".
Jeho  vietor, more i všetko  poslúcha,
 „Neboj sa, len ver“.  Celým srdcom uver v Ježiša!

On na kríži sa za nás všetkých obetoval,
svojou krvou nás od hriechov v bolesti odpútal.
Obráťme s vďakou srdce  na Jeho LÁSKU,
 skrze Ducha Svätého  - Boh venuje nám ju. 

 "Ježiš je cesta, pravda i život",
"svetlo sveta",  "vzkriesenie a činnosť",
"dobrý pastier", "chlieb života",
"pravý vinič" i  " brána sveta".

A hovorí: Blahoslavení  sú v duchu chudobní,
plačúci, tichí a smädní po spravodlivosti,
čistého srdca, šíriaci pokoj, milosrdní,
potupovaní a nevinne prenasledovaní.

Ich je nebeské kráľovstvo - verní jasajte,
budúci dedičia zeme -  sa radujte.
Dosiahnete milosrdenstvo, budete potešení,
Boha uvidíte - volať vás budú synmi Božími.

Boh vyleje na teba Božie požehnanie,
len v pokore prijmi Jeho naplnenie.
Radosťou, mocou a darmi Ťa obdarí,
len Mu ver, On to isto naplní.

Musíš byť láskavý  aj keď Ťa niekto pobúri!
Nevšímaj si chyby iných  - buď vytrvalý.
Nezaoberaj sa sám sebou - nebuď pyšný,
čo najmenej o sebe hovor iných vyzdvihni!

Nech tvoj duch prahne po Stvoriteľovi,
aby si sa stal živým plameňom Jeho lásky.
By si duchovne v prajnosti zkvitnul,
 a hovoril: "Pre mňa žiť je KRISTUS"!
 
Dátum vloženia 10. 6. 2021 11:52
Básnička je vložená v kategórii Vyznania
Počet zobrazení básne 2711
Nahlásiť príspevok ako nevhodný obsah

Odoberať RSS kanál tohto autora RSS kanal

linky Uložit a zdieľať

Ulož si alebo zdieľaj tento príspevok v tvojej obľúbenej sociálnej sieti

Komentáre k básničke
  1. Syber

    u mňa veľmi vydarené a mnohých ľudí oslovujúce tvoje dielko je akési posolstvo... Ďakujem

    15. 9. 2021 23:06