Basnicky.sk

mil44  Zobraziť/skryť lištu autora

Vierozvestci

 
Preto čujte, Slovieni,
dar tento je naozaj od Boha daný,
čujteže Slovo, od Boha prišlé,
slovo živiace ľudské mysle…
 
Na samom začiatku kultúry našej,
v zrozumiteľnej reči ľudu slovianskeho,
uviedli „Proglasom“ preložené Sv. písmo,
solúnski bratia Sv. Cyril a Metod.
 
Už len nie latinčina, gréčtina a hebrejčina,
ale i staroslovienčina liturgickým jazykom znela.
Revolúcia Božieho Ducha v slovanstve započala
na Veľkej Morave, v Nitre a na hradnom kopci Devína.
 
Poklad skvostný, dar Boží, v tisícročí siedmom,
bárs i Sloveni vstanú a patria k veľkým národom.
Bohoslovecká odbornosť, vedecká zdatnosť,
sa tak stali našej kultúry pevným základom.
 
Bohu vďačme, že knieža Rastislav pozval solúnskych bratov,
že Slovania začali rásť Božou pravdou a múdrosťou.
Na hrade Devín vyučili dvesto bohoslovcov,
horlivo šírili evanjelium slovanským ľuďom.
 
Žiariví vierozvestci sa stali spolupatróni Európy,
k ich odkazu sa hlásia všetky slovanské národy.
Nimi prinesený symbol byzantského dvojkríža,
stal sa hrdým znakom i nášho národa.
 
S pietou na týchto Božích služobníkov spomínajme,
že nám doniesli písmo, kultúru a inšpirácie duchovné,
nevzdali to, aj keď si medzi nami vytrpeli príkorie mnohé,
povzbudili nás k hrdej zrelosti, tak na nich nezabúdajme!

Genialná spirituálna skladba Proglas
k obráteniu mnohých priviedla. Znovuzrodí aj nás?
Myšlienkové bohatstvo, účinné emotívne zvuky,
Trojicu Božiu k nám blíži, oj, sajme z nej, rady, sily.
 
Vstúpme aj my ako Oni do reality vrúcej modlitby,
so živým Kristom nielen slovom ale i životom a činmi!
Vidieť veci duchovným zrakom skôr, než sa prejavia,
len tak sa svet zachráni od hrôz, chaotického zmietania.

Nuž tak Vierozvestcov slávne slávme!
Dátum vloženia 20. 6. 2015 21:58
Básnička je vložená v kategórii Sviatočné
Počet zobrazení básne 1322
Nahlásiť príspevok ako nevhodný obsah

Odoberať RSS kanál tohto autora RSS kanal

linky Uložit a zdieľať

Ulož si alebo zdieľaj tento príspevok v tvojej obľúbenej sociálnej sieti

Komentáre k básničke
Neboli pridané, žiadne komenátre